Make your own free website on Tripod.com

 

OBJEKTIF PELAN PEMASARAN

Objektif Pelan Pemasaran SURE RETURN CORPORATION adalah seperti berikut :

 1. Memastikan pemberian ganjaran kepada ahli / pengedar secara adil, rata dan memuaskan, setimpal dengan usaha dan tahap yang telah dicapai

 2. Memupuk semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi, dapat mempereratkan pertalian antara ahli yang berbilang bangsa dan agama

 3. Menjamin ganjaran yang berterusan bagi jangkamasa yang panjang, boleh menjadikan jualan langsung sebagai satu sumber pendapatan tambahan atau karier yang mencabar

 

KEISTIMEWAAN PELAN PEMASARAN

 1. Ahli seumur hidup dan boleh diwariskan

 2. Pangkat / status tidak turun

 3. Masih layak mendapat bonus kemajuan sungguhpun talian bawahan berpangkat lebih tinggi daripada penaja dengan syarat mengekalkan jualan peribadi 85 PV dan kumpulan peribadi sebanyak 250 PV

 4. Semua bonus dikira dan diberikan serentak

 5. Hanya perlu mengekalkan jualan kumpulan yang rendah (peribadi 85 PV dan kumpulan peribadi 250 PV)

 

RINGKASAN PELAN PEMASARAN

PANGKAT

SYARAT

BONUS

1.
AHLI a) Yuran keahlian
Malaysia Barat:  RM25.00
Malaysia Timur:  RM28.00
5% - 20%
b)
Keahlian secara berpasangan bagi suami dan isteri
2. AGEN BINTANG a)

 

Mencapai jualan kumpulan terkumpul sebanyak 6,000 PV tanpa had masa -
b) Bonus Kumpulan 25%
c) Bonus Kamajuan (Jumlah) 11%
3. BINTANG DELIMA a) Mempunyai 3 Agen Bintang pada generasi pertama -
b) Bonus Kumpulan Bintang 30%
c) Bonus Kemajuan (Jumlah) 12.5%
d)

Insentif telefon bimbit, diberikan wang tunai sebanyak RM1,000.00 sekali sahaja RM1,000.00
e)


Insentif Umrah / Melancong sebanyak RM7,000.00 setelah memiliki 5 Bintang Delima pada generasi pertama
4. BINTANG ZAMRUD
a) Mempunyai 6 Agen Bintang pada generasi pertama -
b) Bonus Kumpulan Bintang 35%
c) Bonus Kemajuan (Jumlah) 14%
d)
Boleh mendapat insentif Umrah / Melancong sekiranya layak 
5. BINTANG MUTIARA a) Mempunyai 9 Agen Bintang pada generasi pertama -
b) Bonus Kumpulan Bintang 40%
c) Bonus Kemajuan (Jumlah) 16%
d)
Boleh mendapat insentif Umrah / Melancong sekiranya layak 
6. BINTANG BERLIAN a) Mempunyai 12 Agen Bintang pada generasi pertama -
b) Bonus Kumpulan Bintang 45%
c) Bonus Kemajuan (Jumlah) 18%
d)
Boleh mendapat insentif Umrah / Melancong sekiranya layak 
7. BINTANG SENIOR STAR DIAMOND (SSD) hingga SUPER CROWN AMBASSADOR (SCA)  

 

Selain daripada ganjaran-ganjaran untuk Bintang Berlian di atas (a) - (d), SSD - SCA layak mendapat Bonus Perdana sebanyak 9%

 

 

HURAIAN PELAN PEMASARAN
(GANJARAN / BONUS & INSENTIF)

1.0 UNTUNG RUNCIT 20% - 25%
2.0 BONUS KUMPULAN 5% - 25%
3.0 BONUS KUMPULAN BINTANG 30% - 45%
4.0 BONUS KEMAJUAN 18%
5.0 BONUS PERDANA 9% (6% + 3%)
6.0 INSENTIF TELEFON BIMBIT RM1,000.00
7.0 INSENTIF UMRAH / MELANCONG RM7,000.00
8.0 INSENTIF TABUNGAN Sijil Simpanan Premium BSN

 

PELAN PEMASARAN

1.0 UNTUNG RUNCIT

20% - 25% (Berdasarkan harga ahli)

 1. Setiap ahli / pengedar hendaklah menjual produk kepada pelanggan dengan harga tetap seperti tercatat dalam senarai daftar harga atau label produk.
 2. Pengedar akan mendapat untung runcit daripada penjualan produk di antara 20% - 25% seperti mana yang ditetapkan oleh pihak syarikat.
 3. Untung runcit merupakan keuntungan segera yang diperolehi oleh pengedar setelah penjualan peroduk kepada pelanggan yang bersetuju membeli produk.
 4. Dalam urusan jual beli, pengedar mestilah mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan dalam Akta Jualan Langsung (1993).


2.0 BONUS KUMPULAN

5% - 25% (Berdasarkan himpunan nilai mata (point value) (PV) kumpulan

Nilai mata / Point value (PV) Peratus

85         -      499 5%
500       -   1,999 10%
2,000    -   3,999 15%
4,000    -   5,999 20%
6,000 ke atas 25%
(Agen Bintang / Star Agent)

 1. Bonus Kumpulan ini dikira dari jumlah Point Value (PV) jualan / belian peribadi dan kumpulan dalam setiap bulan berdasarkan jadual PV dan peratus yang ditetapkan seperti di atas.
 2. Pengiraan Bonus Kumpulan ini dihitung secara terkumpul (himpunan) dari bulan ke bulan tanpa had masa, sehinggalah mencapai 6,000 PV bagi kelayakan status Agen Bintang / Star Agent pada tahap 25% Bonus Kumpulan.
 3. Pembayaran Bonus Kumpulan ini dilakukan pada setiap bulan kepada pengedar yang mengekalkan jualan peribadi 85 PV dalam bulan yang berkenaan.


3.0 BONUS KUMPULAN BINTANG

Status Jualan Agen Bintang/Star Agent
(Talian Terus)
Peratus

Delima / Ruby 3 30%
Zamrud / Emerald 6 35%
Mutiara / Pearl 9 40%
Berlian / Diamond 12 45%

 1. Bonus Kumpulan Bintang dikira berdasarkan status Delima, Zamrud, Mutiara dan Berlian pada tahap di antara 30% hingga 45% seperti tertera dalam jadual di atas.
 2. Pembayarannya dilakukan pada setiap bulan dengan syarat pengedar mengekalkan jualan peribadi 85 PV dan jualan kumpulan sebanyak 250 PV untuk memperolehi 'over-riding' daripada talian dibawahnya.


4.0 BONUS KEMAJUAN

18% meliputi sehingga 10 generasi (G1 - G10)

Status

G1

G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10

Agen Bintang / Star Agent 6 3 2

Delima / Ruby 6 3 2 1.5

Zamrud / Emerald 6 3 2 1.5 1.0 0.5

Mutiara / Pearl 6 3 2 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5

Berlian / Diamond 6 3 2 1.5 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5

 1. Bonus Kemajuan ini dikira berdasarkan status dan peratus sehingga generasi kesepuluh seperti dijadualkan di atas.
 2. Pembayaran Bonus Kemajuan dilakukan pada setiap bulan kepada pengedar yang mengekalkan jualan peribadi 85 PV dan jualan kumpulan sebanyak 250 PV.


5.0 BONUS PERDANA

9% (6% + 3%) Bonus di antara Berlian ke Berlian (Diamond to Diamond)

Bilangan
Berlian/Diamond
Singkatan Status Peratus
1 SSD Senior Star Diamond 6 + 0.0
2 DD Double Diamond 6 + 0.4
3 TD Triple Diamond 6 + 0.6
4 GD Gold Diamond 6 + 0.8
5 CD Crown Diamond 6 + 1.0
6 SCD Senior Crown Diamond 6 + 1.2
7 DCD Double Crown Diamond 6 + 1.4
8 TCD Triple Crown Diamond 6 + 1.6
9 GCD Gold Crown Diamond 6 + 1.8
10 Super CD Super Crown Diamond 6 + 2.0
11 SSCD Senior Super Crown Dianond 6 + 2.1
12 DSCD Double Super Crown Diamond 6 + 2.2
13 TSCD Triple Super Crown Diamond 6 + 2.3
14 GSCD Gold Super Crown Diamond 6 + 2.4
15 CA Crown Ambassador 6 + 2.5
16 SCA Senior Crown Ambassador 6 + 2.6
17 DCA Double Crown Ambassador 6 + 2.7
18 TCA Triple Crown Ambassador 6 + 2.8
19 GCA Gold Crown Ambassador 6 + 2.9
20 SCA Super Crown Ambassador 6 + 3.0

 1. Bonus Perdana dikhaskan kepada pengedar status Senior Star Diamond hinggalah Super Crown Ambassador dengan peratus seperti dalam jadual di atas.
 2. Bilangan Berlian / Diamond di sini adalah bermaksud jumlah Berlian / Diamond dari talian terus dan berasingan.
 3. Pembayaran Bonus Perdana ini dilakukan pada setiap bulan kepada pengedar Bintang Berlian Senior / Senior Star Diamond yang mengekalkan jualan peribadi 85 PV dan kumpulan 250 PV serta 10,000 PV bagi kumpulan Berlian / Diamond.
 4. Statusnya kekal, tetapi peratus bayaran Bonus Perdana berubah-ubah berdasarkan keaktifan bilangan Berlian / Diamond di bawahnya mengekalkan jumlah kumpulan Berlian / Diamond sebanyak 10,000 PV setiap bulan.
 5. Senior Star Diamond hanya boleh meminjam sebanyak 5,000 PV, manakala Double Diamond sehingga Super Crown Ambassador boleh meminjam 10,000 PV daripada mana-mana Berlian / Diamond talian di bawahnya untuk mencukupkan point yang aktif (active point) sebanyak 10,000 PV.
 6. Pembayaran Bonus Perdana ini berterusan ke tahap generasi pertama yang sama statusnya sahaja.


6.0 INSENTIF TELEFON

RM1,000.00 untuk membeli telefon tangan/bimbit

 1. Insentif telefon ini bernilai RM1,000.00 diberikan kepada pengedar bertaraf Delima / Ruby yang menghasilkan 3 orang Agen Bintang / Star Agent talian terus tanpa had masa.
 2. Pemberian insentif telefon hanya sekali sahaja.


7.0 INSENTIF UMRAH / MELANCONG

RM7,000.00 untuk biaya umrah atau melancong

 1. Pengedar status Delima / Ruby ke atas yang mempunyai 5 orang Delima / Ruby dari talian terus layak mendapat insentif ini.
 2. Pemberian insentif ini berterusan berkali-kali pada setiap kali menghasilkan tambahan 5 orang Delima / Ruby talian terus.  Berlaku kelipatan dan tanpa had masa.


8.0 INSENTIF TABUNGAN

 1. Insentif Tabungan ini berupa Sijil Simpanan Premium BSN.
 2. Pengedar yang dapat mengekalkan jualan belian peribadi 85 PV berterusan selama 12 bulan (setahun) layak mendapat Sijil Simpanan Premium bernilai RM50.00 (Ringgit: Lima puluh sahaja).
 3. Setiap pertambahan 85 PV berterusan selama 12 bulan (setahun) akan diberikan lagi Sijil Simpanan Premium bernilai RM50.00 (Ringgit: Lima puluh sahaja). Berlaku kelipatan.
 4. Pemberian Sijil Simpanan Premium dilakukan setahun sekali dalam majlis yang khas.