Make your own free website on Tripod.com

1. Pengerusi Eksekutif : Hj. Shaharudin Hj. Nordin, A.M.S., P.P.N., P.J.K.
2 Pengarah Urusan : Hj. Rasyid Abdullah
3. Pengarah Eksekutif Hal Ehwal Korporat & EDP : Dr. Zainol Anuar Mohd. Sharif
4. Pengarah Eksekutif R&D / Rawatan Alternatif : Prof. Dr. Sir Mugeni Samerin
5. Pengarah Eksekutif Perladangan : En. Mohd Jelani Bahaudin, P.M.P
6. Pengarah Eksekutif Pengeluaran & Logistik : Hj. Mohammad Rozi Hj. Harun
7. Pengarah & Pengurus Penternakan Spirulina : En. Jalil Hj. Yunus